TIN NỔI BẬT:
Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên  *  Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo  *  Thành ủy Hà Tiên tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 90 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  *  THÀNH PHỐ HÀ TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/QĐ-TTG NGÀY 09/ 01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  *  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 22 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2021  *  BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LUÂN CHUYỂN, PHÂN CÔNG, CHỈ ĐỊNH CÁN BỘ ĐỐI VỚI Đ/C LÊ QUỐC ANH, GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THAM GIA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, GIỮ CHỨC VỤ BÍ THƯ THÀNH ỦY, NHIỆM KỲ 2020-2025  *  Thực hiện 10 biện pháp tuyên truyền cài đặt Bluezone  *  Cài đặt ứng dụng Bluezone - giúp cảnh báo nguy cơ tiếp xúc người nhiễm Covid-19  *  Triển khai những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025  * 

Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Thành ủy Hà Tiên tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 90 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

(16:45 | 16/10/2020)

       Ngày 13/10/2020, Thành ủy Hà Tiên tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); 90 năm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); 90 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020). Tại buổi họp mặt đồng chí Hà Thanh Sử, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên ôn lại truyền thống tốt đẹp Công tác Dân vận của Đảng, Hội nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

      Qua triển khai thực hiện, các phong trào thi đua đã tác động tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội: Phong trào “Dân vận khéo” đến nay thành phố có 220 mô hình điển hình được công nhận ở 2 cấp, 27 tập thể và 06 cá nhân được khen thưởng. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi: Thành phố có trên 7.323 lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 95% hộ hội viên nông dân đạt chuẩn gia đình văn hóa; thành lập mới 5 tổ hội nghề nghiệp, 5 chi hội nghề nghiệp với 215 thành viên tham gia; thành lập mới 16 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã với 365 thành viên tham gia; các hộ gia đình đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, hàng năm Hội nông dân thành phố Hà Tiên vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện công trình nông thôn mới và mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

      Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Dương Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân thành phố trong các phong trào yêu nước với những hoạt động cụ thể, thiết thực, trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, các điển hình phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.

 

Đồng chí Dương Văn  Thuận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tiên (thứ hai, từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các cá nhân đã có công lao động đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

 

Đồng chí Dương Văn  Thuận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tiên (thứ ba, từ trái sang), đồng chí Chung Thị Ngọc, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hà Tiên (giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự bình đằng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

 

      Dịp này, 08 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 03 cá nhân đã có công lao động đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam được tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

Danh Thành