Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Thư ngỏ: Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(15:04 | 26/03/2020)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01.TN-MTTQ.PDF