Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Công bố quy hoạch - kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên

(11:36 | 28/08/2019)

Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Nhân Tạ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KHSDD_HT.jpg; QD_986_UBND.signed.pdf