Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018-2020

(15:51 | 05/09/2019)

    Về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018-2020


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1019_QD-UBND.signed.pdf