Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020

(15:47 | 05/09/2019)

 Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1888_QD-UBND.signed.pdf