Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

UBND xã - thị trấn

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã của UBND thành phố Hà Tiên

(10:06 | 09/10/2019)

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã của UBND thành phố Hà Tiên

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Danh sách các xã, phường.pdf