Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

UBND xã - thị trấn

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã của UBND thành phố Hà Tiên

(10:06 | 09/10/2019)

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã của UBND thành phố Hà Tiên

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Danh sách các xã, phường.pdf