Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thị xã Hà Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1)

(03:15 | 11/06/2018)

 

Tham dự khai giảng có Đ/c Trung tá Nguyễn Văn Út – Chính trị viên phó BCHQS thị xã; Đ/c Võ Thanh Dân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đ/c Nguyễn Vân Anh – Thị ủy viên – Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị thị xã, cùng có mặt 51 học viên tham gia học tập.

 

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1).

 

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018), học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn Biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.

 

Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức ở xã, phường và Ban lãnh đạo Ấp, khu phố, đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2018), học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn Biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.

 

Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức ở xã, phường và Ban lãnh đạo Ấp, khu phố, đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin: Kim Phới TTBDCT