Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thị xã Hà Tiên tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang năm 2018

(03:09 | 11/06/2018)

 Đến dự có Đ/c Danh Phùng – Tỉnh ủy viên – Trưởng ban dân tộc Tỉnh Kiên Giang; Đ/c Danh Lượng – Phó phòng PA 88 Công An tỉnh Kiên Giang.

          Cùng tham dự lớp tập huấn có 59 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 04 huyện, thị ( Giang Thành, Kiên Lương, Phú Quốc, Hà Tiên).

Đại biểu tham dự

          Qua 01 buổi hội nghị, các đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp thu: Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới (thay thế Chỉ thị số 68 – CT/TW của Ban Bí thư (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer); Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg); Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025”; Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017- 2021” ….

           Qua buổi hội nghị này, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững chính sách đối với người dân tộc và một số quy định chi tiết đối vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Tin: Kim Phới TTBDCT