TIN NỔI BẬT:
Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tiên kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên  *  Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo  *  Thành ủy Hà Tiên tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 90 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  *  THÀNH PHỐ HÀ TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/QĐ-TTG NGÀY 09/ 01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  *  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 22 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2021  *  BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LUÂN CHUYỂN, PHÂN CÔNG, CHỈ ĐỊNH CÁN BỘ ĐỐI VỚI Đ/C LÊ QUỐC ANH, GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THAM GIA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, GIỮ CHỨC VỤ BÍ THƯ THÀNH ỦY, NHIỆM KỲ 2020-2025  *  Thực hiện 10 biện pháp tuyên truyền cài đặt Bluezone  *  Cài đặt ứng dụng Bluezone - giúp cảnh báo nguy cơ tiếp xúc người nhiễm Covid-19  *  Triển khai những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025  * 

Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/QĐ-TTG NGÀY 09/ 01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(09:12 | 07/10/2020)

         

         Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học giai đoạn 2012 - 2020”. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập thành phố Hà Tiên” giai đoạn 2012 - 2020 chủ trì.

        Qua 8 năm triển khai thực hiện, thành phố đã những kết quả quả nhất định: Có 97,96% người dân từ 15-60 tuổi biết chữ; 99,1% người  dân trong độ tuổi 15-35 biết chữ; trên 90% người dân biết chữ tiếp tục tham gia học tập không tái mù chữ; 100% xã, phường được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; thành phố Hà Tiên được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao công nghệ thông tin đạt 97%; cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ mức độ 2 đạt 86,3%, mức độ 3 đạt 8,17%; số công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ tăng hàng năm; 34,7% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật - công nghệ tại trung tâm học tập cộng đồng; 40% công nhân lao động được đào tào nghề,…

        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Liêu Khắc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Hà Tiên giai đoạn 2012 - 2020 đề nghị Ủy ban nhân dân, Hội Khuyến học các xã, phường tập trung phát triển giáo dục, lấy giáo dục quốc dân làm căn cơ; tập trung đổi mới giáo dục, kêu gọi xã hội hóa giáo dục (đặc biệt là giáo dục Mầm non); tập trung đào tạo kỹ năng mềm; khuyến khích các trường đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh giỏi; đưa môn học ngoại ngữ vào giáo dục Mầm non; tôn vinh những gia đình hiếu học, gia đình học tập nhằm lan tỏa ra cả xã hội; nghiên cứu khoa học một số lĩnh vực tại địa phương,…

 

Ông Trần Dũng Trí Nhân (bìa phải), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Ông Trịnh Văn Sút (bìa phải), Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

         

        Tại Hội nghị có 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng  01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên.

Danh Tâm