Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 71/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày có hiệu lực 20/12/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 71.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới