Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 14/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày có hiệu lực 02/07/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 14.NQ-HDND.PDF

Văn bản mới