Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 7/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày có hiệu lực 02/07/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 07.NQ-HDND (1).PDF

Văn bản mới