Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 58/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách do thành phố quản lý
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày có hiệu lực 18/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tổ Chức
Người ký duyệt Dương Văn Thuận
Download 58.NQ-HDND.pdf

Văn bản mới