Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

V/v tập trung thực hiện một số công việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tiên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(14:44 | 13/07/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 232.UBND-VP.PDF