Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Thông báo UBND TP Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

Thông báo dừng chuỗi hoạt động của Lễ hội 284 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2020)

(10:54 | 03/02/2020)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 11.TB-UBND.PDF