Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc của thường trực HĐND và UBND Thành phố

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên (Từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019)

(11:26 | 23/12/2019)

UBND thành phố Hà Tiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   50.TB-UBND.PDF