Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(08:52 | 14/08/2019)

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 151-KH-TU_201903110943452650.doc