Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Ý kiến về giải phóng mặt bằng - xây đô thị Cô Tô

(15:13 | 22/11/2021)

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

  • Ý kiến bạn đọc

Chủ trương đầu tư Phà - Cảng

​xem xet

Phà Cảng - 00:00 | 06/08/2019