Hình ảnh du lịch
Mac Cuu
Hinh anh Ha Tien 1
Cua khau Quoc te Ha tien
Hình ảnh Ha Tien
Hình ảnh Ha Tien 2
Hình ảnh Ha tien 3

Chuyên mục

        Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Ban Tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền miệng, kết hợp hướng dẫn phương pháp viết bản tin cộng tác với các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016.

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊNQuảng cáo liên hệ: 02973.852085