Giới thiệu về du lịch Hà Tiên

Tiêu là tịch mịch, vắng vẻ. Tự là chùa. Thần là buổi sáng sớm. Chung là tiếng chuông. Tiêu Tự Thần Chung là tiếng chuông buổi sáng, ngân vang ở cảnh chùa tịch mịch.

Tìm kiếm theo ngày:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN

Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 0773.852085