Văn Bản Khác
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đính kèm file :

Quyết định 1267. Tải về tại đây: 1267_QĐ-UBND.pdf

File phụ lục đính kèm QĐ 1267: phu luc QD1267.doc

Bản công bố. Tải về tại đây: TCVN ISO Ha Tien.pdf

Thông báo công bố. Tải về tại đây: 44_TB-UBND.pdf

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085