Văn Bản Khác
Công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Hà Tiên tại Công văn số 144/UBND-TNMT ngày 18/9/2014, Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã phối hợp Ban biên tập Cổng thông tin điện  tử thị xã công khai các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015; danh mục công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hà Tiên./.

Tải các văn bản tại đây:
- QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2020
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015
- BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085