Liên hệ ban biên tập Website
 Địa chỉ:  Số 02 Mạc Tử Hoàng, Khu phố 3, P. Đông Hồ  - Thị xã Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang
 Email:  hatien@kiengiang.gov.vn
 Điện thoại:  (077) 3.852.085
 Fax:  (077) 3.851.241
Gửi email liên hệ
Nhập tên của bạn(*)  
Địa chỉ Email(*)  
Địa chỉ liên hệ(*)  
Điện thoại(*)  
Tiêu đề góp ý(*)  
Tin nhắn của bạn:(*) - (Mục có dấu(*) là bắt buộc phải nhập)
 
Ảnh CAPTCHA
Xin vui lòng nhập mã xác nhận
  
Chương trình thả hoa đăng Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2018) và Du lịch Hà Tiên 2018
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ban tổ chức các sự kiện, Lễ hội thị xã Hà Tiên năm 2018 về việc tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên 2018,
Ban tổ chức thông báo việc tổ chức thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
* Thời gian:
- Ngày 28/02/2018.
+ 08h00: Tập kết và neo hoa đăng mô hình.
+ 09h00 - 16h00: Nhận thuyền hoa và trang trí.
- Ngày 02/3/2018:
+ 18h00: Nhận áo phao.
+ 19h30: Các thuyền hoa tập trung dưới chân cầu Tô Châu.
+ 20h00 - 20h30: Thả hoa đăng.
* Địa điểm: Đầm Đông Hồ thị xã Hà Tiên.
2. Tổ chức neo và thả hoa đăng:
* Neo hoa đăng:
+ Địa điểm: Đầm Đông Hồ
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 28/02/2018 - 02/3/2018.
* Thả hoa đăng:
- Thời gian: Từ 20 giờ 00 - 20h40 ngày 02/3/2018. Chia làm 3 đợt:
+ Đợt 1: 20h00 thả 500 hoa đăng.
+ Đợt 2: 20h15 thả 1.000 hoa đăng.
+ Đợt 3: 20h30 - 20h40 thả 4.500 hoa đăng.

Các tin khác:

        Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Ban Tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền miệng, kết hợp hướng dẫn phương pháp viết bản tin cộng tác với các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016.

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
THÔNG BÁO
Chương trình thả hoa đăng Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2018) và Du lịch Hà Tiên 2018
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ban tổ chức các sự kiện, Lễ hội thị xã Hà Tiên năm 2018 về việc tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2018) và Du lịch Hà Tiên 2018,
Ban tổ chức thông báo việc tổ chức thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
* Thời gian:
- Ngày 28/02/2018.
+ 08h00: Tập kết và neo hoa đăng mô hình.
+ 09h00 - 16h00: Nhận thuyền hoa và trang trí.
- Ngày 02/3/2018:
+ 18h00: Nhận áo phao.
+ 19h30: Các thuyền hoa tập trung dưới chân cầu Tô Châu.
+ 20h00 - 20h30: Thả hoa đăng.
* Địa điểm: Đầm Đông Hồ thị xã Hà Tiên.
2. Tổ chức neo và thả hoa đăng:
* Neo hoa đăng:
+ Địa điểm: Đầm Đông Hồ
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 28/02/2018 - 02/3/2018.
* Thả hoa đăng:
- Thời gian: Từ 20 giờ 00 - 20h40 ngày 02/3/2018. Chia làm 3 đợt:
+ Đợt 1: 20h00 thả 500 hoa đăng.
+ Đợt 2: 20h15 thả 1.000 hoa đăng.
+ Đợt 3: 20h30 - 20h40 thả 4.500 hoa đăng.

Các tin khác:

Hình ảnh thị xã Hà Tiên