Liên hệ ban biên tập Website
 Địa chỉ:  Số 02 Mạc Tử Hoàng, Khu phố 3, P. Đông Hồ  - Thị xã Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang
 Email:  hatien@kiengiang.gov.vn
 Điện thoại:  (077) 3.852.085
 Fax:  (077) 3.851.241
Gửi email liên hệ
Nhập tên của bạn(*)  
Địa chỉ Email(*)  
Địa chỉ liên hệ(*)  
Điện thoại(*)  
Tiêu đề góp ý(*)  
Tin nhắn của bạn:(*) - (Mục có dấu(*) là bắt buộc phải nhập)
 
Ảnh CAPTCHA
Xin vui lòng nhập mã xác nhận
  
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên