VĂN BẢN PHÁP QUY
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang: V/v ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang.

File đính kèm: 28_2017_QD-UBND.pdf

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085