VĂN BẢN PHÁP QUY
Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang: V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

File đính kèm: 27_2017_QD-UBND.pdf

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085