VĂN BẢN PHÁP QUY
Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang: V/v bổ nhiệm Hòa giải viên lao động thuộc thị xã Hà Tiên.

File đính kèm: 1782/QĐ-UBND

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085