Văn bản Pháp Quy
Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang: V/v ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang.
Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang: V/v bổ nhiệm Hòa giải viên lao động thuộc thị xã Hà Tiên.
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Quyết định số 839/QĐ-BXD ngày 17/09/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III.
Lĩnh vực thủ tục hành chính

thông báo

Chuyên mục

        Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Ban Tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền miệng, kết hợp hướng dẫn phương pháp viết bản tin cộng tác với các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016.

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
BẢN ĐỒ THị Xã Hà Tiên
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085