Chính sách ưu đãi đầu tư

        Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Ban Tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền miệng, kết hợp hướng dẫn phương pháp viết bản tin cộng tác với các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016.

TX HÀ TIÊN: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN I (2011 – 2015)

Quyết định số 2618/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư - năm 2013.
Tìm kiếm theo ngày:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085