Giới thiệu về du lịch Hà Tiên

Di tích lịch sử - văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước, gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước và gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến. Tính đến nay Hà Tiên được công nhận xếp hạng 09 di tích, thắng cảnh cấp Tỉnh và cấp quốc gia trong đó: có 5 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và 4 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.

Ngày 25/03/2013, Hội nghị tổng kết hoạt động của Hiệp hội du lịch ĐBSCL (MDTA) năm 2012 tổ chức tại TP Cà Mau. MDTA đã chọn 07 đơn vị đạt tiêu biểu, trong đó Khu du lịch Mũi Nai – Hà Tiên – Kiên Giang  đươc trao giấy chứng nhận là 01 trong 07 điểm đạt các tiêu chí điểm du lịch tiêu biểu, ký vào ngày 28 tháng 10 năm 2012.

Tiêu là tịch mịch, vắng vẻ. Tự là chùa. Thần là buổi sáng sớm. Chung là tiếng chuông. Tiêu Tự Thần Chung là tiếng chuông buổi sáng, ngân vang ở cảnh chùa tịch mịch.

Tìm kiếm theo ngày:
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN

Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085