Mời gọi đầu tư
Những dự án kêu gọi đầu tư
1. Dự án Cảng Bãi Nò.
- Qui mô đầu tư: Cảng tổng hợp 200T.
- Tổng mức đầu tư: 419 tỷ đồng.
2. Nhà máy xử lý rác Hà Tiên.
- Qui mô đầu tư: 150-200 tấn rác/ngày đêm.
- Tổng mức đầu tư: 250 tỷ đồng.
3. Dự án khu du lịch Mũi Nai - Núi Đèn mở rộng đến tỉnh lộ 28.
- Qui mô đầu tư: 153 ha.
- Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng.
4. Cảng du lịch Hà Tiên.
- Qui mô đầu tư: 10 ha.
- Tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng.
5. Khu du lịch Tà Lu - Mũi Nai.
- Qui mô đầu tư: 50 ha.
- Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.


Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085