Chính sách ưu đãi đầu tư
TX Ha Tien: Hoi nghi so ket cong tac cai cach hanh chinh giai doan 1 (2011-2015)

Chiều ngày 19/6, UBND thị xã Hà Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn I (2011 – 2015). Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn- UVTV, Phó chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện, công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước đã được thị xã quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ, nhận thức về CCHC Nhà nước nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng chuyển biến khá rõ nét. Việc xây dựng các Đề án nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong  thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã. Việc cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.  Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và đảm bảo ổn định an ninh chính trị của thị xã. Hệ thống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính theo cơ chế “một cửa” các cấp được công khai minh bạch; ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào hoạt động tại các cơ quan, đợn vị hành chính nhà nước của thị xã và UBND các xã - phường mang lại hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn II (2016 – 2020) thị xã Hà Tiên xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 30c của Chính phủ và Kế hoạch số 03 của UBND tỉnh Kiên Giang sâu rộng trong toàn thị xã nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Thị xã là nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, tập trung thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là có những phương pháp cụ thể để công tác CCHC Thị xã đạt hiệu quả tốt, rõ nét và thiết thực.

                                                                                       Hoàng Phượng (Đài TT - TH Hà Tiên)

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085