Tin nổi bật
Thị xã Hà Tiên: Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến chiều 21-5, tất cả các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tại thị xã Hà Tiên được hoàn tất. Các điểm bầu cử đã được sắp xếp bàn ghế, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, hòm phiếu, nơi bỏ phiếu, niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy định. Các tổ bầu cử đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại các khu dân cư, mạn đàm về tiểu sử, cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để các cử tri lựa chọn các ứng cử viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị và có kế hoạch cụ thể, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Ngày mai (22/5/2016) gần 38 ngàn cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 65 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã. Cử tri của thị xã sẽ lựa chọn bầu 03 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong số 05 ứng cử viên; bầu 206 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong số 345 ứng cử viên. Trong đó, 03 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong số 05 ứng cử viên; 30 đại biểu HĐND thị xã trong số 50 ứng cử viên và 173 đại biểu HĐND xã, phường trong số 290 ứng cử viên.

Công tác chuẩn bị bầu cử được các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, dân chủ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã:

                                                                                                                               Thanh Huyền

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085