Tin nổi bật
Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thị xã Hà Tiên

Từ ngày 09/5 – 12/5/2016, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã tiến hành giám sát tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Kết quả giám sát cho thấy, các xã, phường quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban bầu cử thị xã Hà Tiên. Đến nay, các công việc chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn các xã, phường được tiến hành đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian theo yêu cầu.

Ảnh: Cử tri tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 290 người, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 39,31%, dân tộc chiếm 10,69%, tôn giáo chiếm 3,1%. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đã được thực hiện xong; việc công bố, niêm yết danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại các điểm bầu cử và phát thẻ cử tri cho người dân đã hoàn thành. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử diễn ra sôi nổi, sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử được quan tâm thực hiện tốt.

Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc các xã, phường trong triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thời gian qua. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Đoàn giám sát đề nghị các xã, phường cần tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp, rà soát chặt chẽ các công việc đã làm và tiến độ tiếp theo đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Đồng thời, theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử của các Tổ bầu cử; qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                Thanh Huyền

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085