Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 2 năm 2018)

Qua 05 ngày học tập (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018), học viên tiếp thu 5 chuyên đề cơ bản về: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra học viên còn được tiếp thu 02 chuyên đề bổ trợ về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Xây dựng con người Việt Nam thấm sâu chủ nghĩa yêu nước.

           Kết quả có 38/38 học viên đủ điều kiện tham gia viết bài thu hoạch đạt 100%. Kết quả xếp loại: Giỏi có 05 học viên, tỷ lệ: 13,16%; Khá có 12 học viên, tỷ lệ: 31,58%; Trung bình có 21 học viên, tỷ lệ: 55,26%. Đồng thời đề nghị khen thưởng 04 học viên có thành tích xuất sắc nhất.

1- Đ/c Nguyễn Trần Phương Thảo - Chi bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã;

2- Đ/c  Thị Xí Mụi - Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú Thị xã;

3- Đ/c  Lâm Thị Ngọc Minh - Đảng bộ Phường Tô Châu;

            4- Đ/c  Trương Kim Chi - Đảng bộ Phường Đông Hồ.

Nhìn chung, qua học tập, nhận thức của học viên được nâng lên, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trên cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong công tác và học tập.

Tin: Kim Phới TTBDCT

Các tin khác:

Các tin khác
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÁO ĐÀI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “GIÚP ĐỠ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG” (18/05/2018 )
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung thi đua giữa các đơn vị cụm I năm 2018, Hà Tiên – Hòn Đất – Kiên Lương – Giang Thành – Phú Quốc. (17/05/2018 )
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI SẢN XUẤT - KINH DOANH GIỎI LẦN THỨ III, GIAI ĐOẠN 2012-2017 (16/05/2018 )
PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP NĂM 2018 (04/05/2018 )
TRƯỜNG MẦM NON HÀ TIÊN ĐẠT CHUẨN MỨC ĐỘ 3 (26/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang năm 2018 (24/04/2018 )
Thị ủy Hà Tiên phối hợp Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học- Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Địa chí Hà Tiên” (21/04/2018 )
HÀ TIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BIÊN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 1930 – 2020 (19/04/2018 )
Bệnh viện đa khoa Hà Tiên: Một số thay đổi tích cực trong công tác vận động cán bộ, đảng viên, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tiếp đoàn thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và cựu học viên của ba trường Đảng Trung ương ở Miền Nam (12/04/2018 )
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085