Tin Tức - Sự Kiện
Tổng kết ngành BHXH Thị xã Hà Tiên năm 2016

Kết quả trên mang nhiều ý nghĩa, bởi năm 2016 là năm đầu tiên Đảng bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thị xã; khẳng định sự cố gắng, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế của các cấp ủy đảng, chính quyền  địa phương.

Cùng với đó, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có Bảo hiểm y tế cũng được ngành Y tế Thị xã thực hiện ngày một tốt hơn, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành BHXH Thị xã Hà Tiên vẫn đang đối diện nhiều khó khăn trong quá trình phấn đấu đạt 100% độ che phủ BHYT toàn dân.

     

Những tồn tại, khó khăn đó là: việc tuân thủ pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, mà biểu hiện là tình trạng trốn đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; đăng ký số lao động và mức tiền lương, tiền công của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thấp hơn so với thực tế. Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thị xã, hiện chỉ có 48/188 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế (chiếm 25,53%), tổng nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp là 451.610.000 đồng.

Mặt khác, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế, nhất là cơ sở tuyến xã tuy đã có nhiều cải thiện những vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế còn phức tạp; ý thức của một bộ phận người dân về việc tham gia bảo hiểm y tế chưa cao (chỉ mua khi có bệnh); quy định pháp luật về thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động còn nhiều bất cập; lãi phạt nộp chậm còn thấp; các chế tài xử phạt vi phạm chưa cao, chưa đảm bảo tính răn đe,...

Báo cáo tổng kết cũng đưa ra chỉ tiêu năm 2017, toàn ngành BHXH Thị xã phấn đấu đạt 79 % độ che phủ toàn dân.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2017, ngành BHXH Thị xã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường phối hợp với Đảng ủy các xã - phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính -  trị xã hội tăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời vận động các hộ gia đình, đoàn - hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu “bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân”; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thường xuyên, liên tục, với hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng.

- Chủ động nắm bắt thông tin về số đơn vị đang hoạt động, số đơn vị được thành lập mới hoặc giải thể; biến động về lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để đôn đốc, vận động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp; có kế hoạch thu hồi và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp trốn, hoặc nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài.

- Kịp thời mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, quản lý và bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa Thị xã tổ chức tốt việc khám chữa bệnh và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người có bảo hiểm y tế; phân công cán bộ thường trực tại Bệnh viện đa khoa Thị xã để kịp thời giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

- Tăng cường phối hợp Đài Truyền thanh- Truyền hình Thị xã mở chuyên mục để tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

                                                                                            Dương Văn Chiến (BTG Thị ủy)

Các tin khác:

Các tin khác
HÀ TIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BIÊN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 1930 – 2020 (19/04/2018 )
Bệnh viện đa khoa Hà Tiên: Một số thay đổi tích cực trong công tác vận động cán bộ, đảng viên, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tiếp đoàn thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và cựu học viên của ba trường Đảng Trung ương ở Miền Nam (12/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 2 năm 2018) (06/04/2018 )
Ngày 03/4/2018, Thị ủy Hà Tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và chuyển tiếp giới thiệu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chính phủ điện tử. (03/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 2 năm 2018) (02/04/2018 )
NGƯỜI CÁN BỘ CHI HỘI TÂM HUYẾT VỚI PHONG TRÀO PHỤ NỮ (28/03/2018 )
Thị xã Hà Tiên Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (28/03/2018 )
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡg nhận thức về Đảng đợt I năm 2018 (Lớp thứ nhất) (23/03/2018 )
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Tiên: Sơ kết công tác Tuyên giáo quý I năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 (22/03/2018 )
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085