Tin Tức - Sự Kiện
Tổng kết ngành BHXH Thị xã Hà Tiên năm 2016

Kết quả trên mang nhiều ý nghĩa, bởi năm 2016 là năm đầu tiên Đảng bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thị xã; khẳng định sự cố gắng, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế của các cấp ủy đảng, chính quyền  địa phương.

Cùng với đó, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có Bảo hiểm y tế cũng được ngành Y tế Thị xã thực hiện ngày một tốt hơn, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành BHXH Thị xã Hà Tiên vẫn đang đối diện nhiều khó khăn trong quá trình phấn đấu đạt 100% độ che phủ BHYT toàn dân.

     

Những tồn tại, khó khăn đó là: việc tuân thủ pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, mà biểu hiện là tình trạng trốn đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; đăng ký số lao động và mức tiền lương, tiền công của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thấp hơn so với thực tế. Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thị xã, hiện chỉ có 48/188 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế (chiếm 25,53%), tổng nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp là 451.610.000 đồng.

Mặt khác, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế, nhất là cơ sở tuyến xã tuy đã có nhiều cải thiện những vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế còn phức tạp; ý thức của một bộ phận người dân về việc tham gia bảo hiểm y tế chưa cao (chỉ mua khi có bệnh); quy định pháp luật về thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động còn nhiều bất cập; lãi phạt nộp chậm còn thấp; các chế tài xử phạt vi phạm chưa cao, chưa đảm bảo tính răn đe,...

Báo cáo tổng kết cũng đưa ra chỉ tiêu năm 2017, toàn ngành BHXH Thị xã phấn đấu đạt 79 % độ che phủ toàn dân.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2017, ngành BHXH Thị xã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường phối hợp với Đảng ủy các xã - phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính -  trị xã hội tăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời vận động các hộ gia đình, đoàn - hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu “bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân”; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thường xuyên, liên tục, với hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng.

- Chủ động nắm bắt thông tin về số đơn vị đang hoạt động, số đơn vị được thành lập mới hoặc giải thể; biến động về lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để đôn đốc, vận động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp; có kế hoạch thu hồi và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp trốn, hoặc nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài.

- Kịp thời mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, quản lý và bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa Thị xã tổ chức tốt việc khám chữa bệnh và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người có bảo hiểm y tế; phân công cán bộ thường trực tại Bệnh viện đa khoa Thị xã để kịp thời giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

- Tăng cường phối hợp Đài Truyền thanh- Truyền hình Thị xã mở chuyên mục để tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

                                                                                            Dương Văn Chiến (BTG Thị ủy)

Các tin khác:

Các tin khác
Thị xã Hà Tiên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2018 (12/06/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức Bế giảng lóp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1) (31/05/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1) (23/05/2018 )
THỊ XÃ HÀ TIÊN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ÁI QUỐC (22/05/2018 )
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÁO ĐÀI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “GIÚP ĐỠ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG” (18/05/2018 )
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung thi đua giữa các đơn vị cụm I năm 2018, Hà Tiên – Hòn Đất – Kiên Lương – Giang Thành – Phú Quốc. (17/05/2018 )
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI SẢN XUẤT - KINH DOANH GIỎI LẦN THỨ III, GIAI ĐOẠN 2012-2017 (16/05/2018 )
PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP NĂM 2018 (04/05/2018 )
TRƯỜNG MẦM NON HÀ TIÊN ĐẠT CHUẨN MỨC ĐỘ 3 (26/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang năm 2018 (24/04/2018 )
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085