Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức bế giảng lớp cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2016

      Thời gian học tập 04 ngày (từ ngày 20/12/2016 đến ngày 23/12/2016), học viên sẽ tiếp thu 07 chuyên đề về: Đổi mới nhận thức về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thành tựu và kinh nghiệm; Những vấn đề mới trong công tác Xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Chiến lược Quốc phòng An Ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Cải cách Hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; Vấn đề mới trong đường lối phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

    

Qua lớp học này, nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng cần thiết góp phần củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm, công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

                                                                                                                             Tin: Kim Phới -TTBDCT

Các tin khác:

Các tin khác
Thị xã Hà Tiên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2018 (12/06/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức Bế giảng lóp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1) (31/05/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 (lớp thứ 1) (23/05/2018 )
THỊ XÃ HÀ TIÊN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ÁI QUỐC (22/05/2018 )
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÁO ĐÀI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “GIÚP ĐỠ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG” (18/05/2018 )
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung thi đua giữa các đơn vị cụm I năm 2018, Hà Tiên – Hòn Đất – Kiên Lương – Giang Thành – Phú Quốc. (17/05/2018 )
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI SẢN XUẤT - KINH DOANH GIỎI LẦN THỨ III, GIAI ĐOẠN 2012-2017 (16/05/2018 )
PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP NĂM 2018 (04/05/2018 )
TRƯỜNG MẦM NON HÀ TIÊN ĐẠT CHUẨN MỨC ĐỘ 3 (26/04/2018 )
Thị xã Hà Tiên tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang năm 2018 (24/04/2018 )
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085