Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức tập huấn công tác Hội khuyến học Năm 2016

Thời gian tập huấn được tiến hành trong 01 ngày, các đồng chí được tiếp thu nội dung như: Nội dung chính của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; ban hành theo quyết định phê duyệt số 89/QR-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng chính phủ; Nội dung chính của Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, ban hành theo quyết định phê duyệt sổ 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2016 của Thủ tướng chính phủ; Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập năm 2016 của Tỉnh hội Kiên giang.

         

Qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học, về tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cũng như nghiệp vụ trong hoạt động và quản lý hội.

                                                                                               

                                                                                                    Tin: Kim Phới - TTBDCT

 

 

Các tin khác:

Các tin khác
Thị xã Hà Tiên nhộn nhịp các hoạt động “mừng Đảng, mừng xuân” (13/02/2018 )
Thị ủy Hà Tiên: tổng kết công tác xây dựng Đảng gắn với tổng kết công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (02/02/2018 )
Thị ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (16/01/2018 )
THỊ XÃ HÀ TIÊN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2017 (13/01/2018 )
THỊ XÃ HÀ TIÊN CẤP CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62 VÀ SỐ 49 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (13/01/2018 )
TX HÀ TIÊN: TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2017 (13/01/2018 )
HÀ TIÊN TRỰC TUYẾN VỚI TỈNH ỦY TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2018 (12/01/2018 )
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TX HÀ TIÊN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2017 (11/01/2018 )
HỌP THÀNH VIÊN UBND TX HÀ TIÊN MỞ RỘNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I VÀ THÁNG 01 NĂM 2018 (10/01/2018 )
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (09/01/2018 )
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085