Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức tập huấn công tác Hội khuyến học Năm 2016

Thời gian tập huấn được tiến hành trong 01 ngày, các đồng chí được tiếp thu nội dung như: Nội dung chính của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; ban hành theo quyết định phê duyệt số 89/QR-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng chính phủ; Nội dung chính của Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, ban hành theo quyết định phê duyệt sổ 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2016 của Thủ tướng chính phủ; Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập năm 2016 của Tỉnh hội Kiên giang.

         

Qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học, về tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cũng như nghiệp vụ trong hoạt động và quản lý hội.

                                                                                               

                                                                                                    Tin: Kim Phới - TTBDCT

 

 

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085