Tin Tức - Sự Kiện
Hội nghị triển khai công tác tự phê bình và phê bình năm 2016

Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gắn nhận xét, đánh giá cán bộ là việc làm định kỳ hằng năm. Đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Huỳnh Duy Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kết luận hội nghị

Để tự phê bình và phê bình có kết quả, đúng mục đích, thì tự phê bình và phê bình phải đúng quy trình, phương pháp, nghiêm túc không nể nang, không “dĩ hòa vi quý”, không thêm cũng không bớt và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, đánh giá và phân tích, vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, có lý, có tình, mềm dẻo, khéo léo về cách thức để người có khuyết điểm nhận thấy khuyết điểm của mình, có thái độ đúng đắn trong tiếp thu phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, trong sáng, mang tính chất xây dựng, có tình đồng chí yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; phải công khai trực tiếp nói ý kiến của mình để “phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”, không “nhẹ trên, nặng dưới”.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thị ủy thông qua Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy "Kế hoạch lịch thời gian thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, gắn nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2016". 

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng; nhận xét, đánh giá cán bộ xong trước ngày 25/12/2016.

    Dương Văn Chiến (BTG Thị ủy)


Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085