Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác Kiểm tra – Giám sát và Công tác Tuyên giáo năm 2016

         Thời gian tập huấn trong 02 ngày, (từ ngày 14/11 đến 15/11/ 2016) học viên được tiếp thu các nội dung như: Những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7//2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 15-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo cơ sở; Hướng dẫn số 07-HD/TG ngày 31/7/2006 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về một số hoạt động chủ yếu của công tác Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; Những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.


          Qua lớp tập huấn này, nhằm giúp cho các cấp ủy Đảng hiểu được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng; quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền miệng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng ở cơ sở.

        

                                                                                               

                                                                                                                                                Tin: Kim Phới TTBDCT

 

Các tin khác:

Các tin khác
Thị xã Hà Tiên nhộn nhịp các hoạt động “mừng Đảng, mừng xuân” (13/02/2018 )
Thị ủy Hà Tiên: tổng kết công tác xây dựng Đảng gắn với tổng kết công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (02/02/2018 )
Thị ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (16/01/2018 )
THỊ XÃ HÀ TIÊN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2017 (13/01/2018 )
THỊ XÃ HÀ TIÊN CẤP CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62 VÀ SỐ 49 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (13/01/2018 )
TX HÀ TIÊN: TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2017 (13/01/2018 )
HÀ TIÊN TRỰC TUYẾN VỚI TỈNH ỦY TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2018 (12/01/2018 )
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TX HÀ TIÊN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2017 (11/01/2018 )
HỌP THÀNH VIÊN UBND TX HÀ TIÊN MỞ RỘNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I VÀ THÁNG 01 NĂM 2018 (10/01/2018 )
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (09/01/2018 )
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085