Hoạt động HĐND - UBND
Lãnh đạo thị xã Hà Tiên
Bí thư Thị Ủy: Ông Huỳnh Duy Minh.
Chủ tịch HĐND thị xã : Ông Dương Văn Hà.
Chủ tịch UBND thị xã :  Bà Phạm Thị Tuyết Minh.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085