Hoạt động HĐND - UBND
Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
Địa chỉ: Số 02 Mạc Tử Hoàng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.

Điện thoại: 0773.852.157.

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Minh Trang. Điện thoại: 0911.202.424.

Chức năng: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Các tin khác:

Các tin khác
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085