Phòng ban chuyên môn
Trung tâm Tư vấn dịch vụ xây dựng
Địa chỉ: 03 Bạch Đằng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773851738.

Giám đốc: Nguyễn Văn Ngọc. Điện thoại: 0773 700 668.

Chức năng: Lập hồ sơ xin phép xây dựng, đo vẽ hoàn công, hồ sơ xin hợp thức hoá quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở; lập dự án khảo sát, thiết kế, giám sát, xây dựng mới, sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình xây dựng giao thông nông thôn và thuỷ lợi có vốn đầu tư theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và một số công trình nhà ở của nhân dân.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085