Phòng ban chuyên môn
Ban Quản lý bến xe – tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 80 – Khu phố 5 – Bình San – Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773851414.
Giám đốc: Vương Chánh Quản. Điện thoại: 0918245206.
Chức năng: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị xã về các định hướng, chương trình, kế hoạch về công tác quản lý trong lĩnh vực bến bãi và phương tiện vận tải của thị xã Hà Tiên. Tổ chức, quản lý các phương tiện vận tải thuỷ bộ, bến xe, bến tàu hoạt động đúng tuyến, tài cử được duyệt trong phạm vi toàn thị xã, đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085