Phòng ban chuyên môn
Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng
Địa chỉ: Số 48 Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852649.
Giám đốc: Lưu Hoàng Tín. Điện thoại: 0989280008.
Chức năng: Thực hiện quản lý các dự án về xây dựng dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, giao thông , thuỷ lợi và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hà Tiên.

Các tin khác:

Các tin khác
BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085