Phòng ban chuyên môn
Ban Quản lý Chợ
Địa chỉ: Trung tâm thương mại – Khu phố 1 – Bình San – Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773851711.
Trưởng ban: Phan Hoàng Linh. Điện thoại: 0984408366.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Tổ chức tiếp nhận cơ sở vật chất mua sắm thêm trang thiết bị và tổ chức quản lý sử dụng. Xây dựng nội quy hoạt động của chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các ngành chức năng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong chợ.
Xem xét có ý kiến đề xuất chấp thuận hay không chấp thuận đơn xin đặt cửa hàng, đặt sạp hàng... buôn bán tại chợ của các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu kinh doanh tại chợ theo quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xử lý các vi phạm nội quy của chợ, những vi phạm khác không thuộc thẩm quyền thì chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085