Phòng ban chuyên môn
Trung tâm Xúc tiến - Thương mại - Du lịch
Địa chỉ: Đường Tao Đàn – Khu phố 5 – Bình San – Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773851541.

Giám đốc: Cao Tòng Phút. Điện thoại: 0773 606 711.

Chức năng: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị xã về các định hướng, chương trình, kế hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác với các địa phương và tổ chức trong và ngoài tỉnh về hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và tổ chức các tour du lịch lữ hành.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085