Phòng ban chuyên môn
Thanh tra thị xã
Địa chỉ: Số 01 Bạch Đằng – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852123.
Chánh Thanh tra : Đào Trường Giang. Điện thoại : 0773606474.
Chức năng: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085