Phòng ban chuyên môn
Phòng Dân tộc
Địa chỉ: Số 16 Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773959266.
Trưởng phòng : Danh Rành. Điện Thoại : 01682855516.
Chức năng: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân tộc.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085