Phòng ban chuyên môn
Phòng Tư pháp
Địa chỉ: Số 02 Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852592.
Trưởng phòng: Lâm Tòng. Điện thoại: 077606479.
Chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085